[BIN: 1601]

Stolt Margit og Iven Erningson.
Stridsam møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift August 1890 av Moltke Moe etter Torbjør Ripilen, Telemark .

1. Der sto eitt stri onder Hallings öy
-fyr sunna-
Dei stridde om Margjit den vene möy.
-Enno strir Sven Ærningen, den onge -
2. Dei stridde i dagar, dei str. i två,
tre'e dagjen likeså.
3. Dalibu hoggje ti han va trött
der sto av manneröyk.
4. Dalibu h., ti han va mo
han sto upponde netti i manneblo
5. Å D. la' sitt svær på bor
"no lyte du Margjit bergje deg sjov."
6. Å M. ho lete sitt svar sjå
So hogji ho Sven i lutine små.
-Dæ blaiv Sven Ærningen, den unge-
7. Stolts Margjit drog1 sitt svær på silkjiserk:
"Gud bæe meg, Gud, for eit kvendeverk."
1strouk
8. Då tok han (D.) stolts Margjit uppi sitt fang,
han gav 'a gullkrona å droninginavn.
9. So drakk dei gjestebo i dagane tri,
Dalibu ha vunni sitt vene viv.
10. Smådrænggjine dei va' kji seine då,
dei sprangg uppi lofte der konggen låg.
11. "Å höyrer du konggen, hot eg seie de,
no æ' en dø, Sven, kjæmpa de."
12. "Å kvenn æ no dæ, som tor boe bera
hell kvenn æ dæ som tore gjærninggje gjera?"
13. "Smådrænggjine æ' dei, som tor boe bera,
å st. M. æ den, som tor gjærn. gjera!"
14. Å konggen han tala ti smådrænggjin sin:
"De lete st. M koma herinn!"
15. So tok han st. M. uppi sitt fang,
han gav 'a gullkrona å dråningjis navn.
Ekstra opplysninger