[BIN: 1597]

Stolt Margit og Iven Erningson.
Stridsam møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift Udatert av Sophus Bugge etter Hæge Årmoti, uten lokalitet .

1. Som Landst. A. 1; kun i Lin 1. stend; ein stri; Hallings; L.2. stolts; Eftersl. Ernings-.
2. Stolts Margit gjekk seg i stoga inn,
så trom trilla å tårer på kinn.
3. Så for ho uti skjurta små,
å uttaivi brynja blå.
4. Som Landst. A J; 1 så trekte ho på seg; i Lin. 2. tok; naglo.
5. Ho spenner seg gyldene sporar um fot,
så ri Sven den sterke imot.
6. Som Landst. A. 12, i Lin1. Sven ; sjarve; i Lin. 2: denni riddare.
7.Som Landst. A. 13; Lin. 1: stolts; L. 2; nog en Sven.
8. Så kom der bo ti kungen inn,
at vegjen va Sven Erningjen.
9. Å kungen tala tala ti sveinar små:
"hot va de fyr riddar, som Sven vog?"
10. Som Landst. A. 18; Lin. 1: va, riddar Lin. 2. va stolts; av Hallings øy.
11. Å kungen tala ti smådreng sin:
"du ber stolts Margit i stoga inn".
12. Inn kom stolts Margit, ho steddes for bor:
"hot vi du meg kungen, du sender meg or?"
13. "Kvore vi' du Margit skjosleg döy,
hell du vi' vera ei frigdemöy?"
14. "Fyr eg vi' vera eitt frigdeviv,
fyrre vi' eg våge mitt unge liv."
15. Som Landst. A. 26.
16. Som Landst. A. 25; Lin. 2: droningsnavn.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. Sophus Bugge 1, s. 108-109 overskrift Stolts Margit og Sven Erningssornen. 1.