[BIN: 1594]

Stolt Margit og Iven Erningson.
Stridsam møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1861 av L. M. Lindeman etter Bendik Aanonson Felland, Skafså, Mo, Telemark .

1. Der sted ei Stri under Hallingsøi,
-for i Sunna -
dei stri um Stolts Margit den vene Møi
-Den Stri va ivi Erningsonen den unge. -

Ekstra opplysninger

Orig. ms. UBO No. Musikksaml. ms. 2456, eske 203 Stridsom møy