[BIN: 1498]

Den falske terna.
Signelill og Adelkinn

(fleire alternative titlar)

Oppskrift, udatert, av M.B.Landstad etter ukjent sanger, Telemark .

1. Liten Kersti talad til Terna si
-med Valli-
vil du reide up Sengi1 i Lofti mi.
-Den Sorgi gløymer eg alli -
1er hon upreid S[engi]
2. Hon breide up den Skarlaki blaa
eit Plomekind fødde hon derpaa.
3. Chr[ist] give eg had meg ein fultrugin Ven
og bera den Bodin til Adelkin henn.
4. Til saa talad den Terna hennes
eg skal bera den Bodin saa gjerne.
5. Hennes Terna hon in gjenn[om] Dynni steig
A[delkin] up imot hennar reis.
6. Høyrer du Terna eg spyrgje deg maa
hossi leve liti K[ersti] no.
7. Hon hev fød ein Son han er ki kvit
alle Smaatrolli er en lik.
8. Svarte kan en vera
meire Gull skal en bera.
9. Han had i ei Potte Vin
bad hon vilde slekkje Tosten sin.
10. Han la' ned i eit liti Gull
ded gev eg Sonen min til dydefull.
11. Du seg' hon tar ki anten syrgje hell kvide
ikvel skal eg til hennar ride.
12. Du seg hon kastar burt Putune smaa
hon maa vel liggje paa Bolstri blaa.
13. Du seg hon kastar burt Talg og Ljus
hon maa vel brenne Gullvax til Ljus.
14. Tvi vori den Terna Gud gev a vel Skam
hon drak up Øli og had i Vann.
15. Tvi vori den T[erna] hon fær vel Mein
hon tok burt Gull og la i ein Stein.
16. Han had i eit Potte Van
sa du sill drikke med Spot og Skam.
17. Han la ned i en liten Stein
ded gav en Sonen sin til skamde Mein.
18. Han sa' du sille baad syrgje og kvide
alli vilde en sova inmed di Side.
19. [ Han sa' du sille] kaste bort Putun smaa
du maatte vel liggje paa bere Straa.
20. [ Han sa' du sille] kaste burt Talg og Ljus
du maatte vel liggje i mørke Hus.
21. Adelk[in] salad sin Gangare graa
no vil eg meg til liten K[erstis] Gaard.
22. Adelk[in] in gjennom Dynni steig
liti K[ersti] seg sjuk til Veggin vreid.
23. Han klappad liti K[ersti] under bleke Kinn
kvi er du saa stur Allerkjærasten min.
24. Du had i ei Potte Vann
sa eg skulle drikke med Spot og Skam.
25. [ Du had i ein liten ] Stein
[ ded gav du Sonen din til ] Skammemein.
26. [ Du sa eg sille kaste bort ] Talg og Ljus
eg maatte vel liggje i ] mørke Hus.
27. [ Du sa' eg sille baad ] sørgje og kvide
[ alli ville du sova inmed mi ] Side.
28. [ Du sa eg sille kaste burt ] Putune smaa
[ eg maatte vel liggje paa ] bere Straa.
29. Eg had i ei Potte Vin
bad du vilde [ slekkje Tosten din ].
30. Dei gjorde den Terna saa stort i Mot
dei grov a levands unde Jord.
31. [ Dei gjorde den Terna saa stort ] Mein
[ dei grov a levands ] under ein Stein.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS M.B.Landstad 5, s. 13-14.(Renskrift) Overskrift: Adelkinn.