[BIN: 1486]

Bror kjenner att syster

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Kjersti Lillegård, Mo (el. Lårdal?), Telemark .

1. Jeg stod mig ved en bæk at to
-Under lide -
der kaam ti meg dei riddare fro.
- Hvor langt vilde i herr Haakens sønner utrie.-
2. Den ene red mig saa hastig forbi
den anen sto att aa snakka mæ mig.
3. Aa vil du daa ikkje trolaave dig mæ mig
aa seg meg no utav frendane dine.
4. En aftenstund so æ eg fødd
min moder dødde før hanen gol.
5. Aa daa dei lagde min moder i grav
daa ringte dei for min fader i stad.
6. Aa daa dei lagde min fader i grav
daa ringte dei for min syster i stad.
7. Nu kann eg høyre paa talen din
so visst æ du allerkjæraste syster min.
8. Syster, søster, kjemm ditt [haar]
so fin ein ridder skal du faa.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. TFM R. Berge CCXLVII, s. 59-60. (NFS, kopi)

Merknader og rettingar: Strofe 6, line 2: fader grav er retta til syster i stad; 8.1: over y i syster står ø; under overskrifta står: Etter Inger, mor til Kjersti, komi av Øvlandsheidi.