[BIN: 1484]

Bror kjenner att syster

Oppskrift 1878 av Moltke Moe etter Tølløv Eikjamyra, Bø, Telemark .

1. Eg sto meg utmæ ein bekk å tvo
-For den der meg har låvå i løynd -
å der kom te meg to riddarar så fro.
-Håre vi dei Håkenssøninne utride? -
2. Den eine han rei sin veg forbi
den andre sto att å tala mæ mig.
3. "Skjøn jomfru, skjøn jomfru, trulov du meg
så godt et gullband eg gjeva ska deg!"
4. "Å hot ska eg min fostermoer svara
når ho ser meg dæ gullband å bera?"
5. "Du kann sea at du gjekk deg ne mæ strand
å du fandt dæ gullband på hviden sand.
6. Å set deg no på denne breie stein
å fortel meg æll di ættegrein!"
7. "Å eg va fødd før hanin gol
å mi moer va dø før opp rann sol.
8. Å dom lagde mi moer i grav
da ringde dom fer min faer i stad.
9. Å da dom lagde min faer i grav
da ringde dom fer min broer i stad.
10. Å da dom lagde min broer i grav
da ringde dom før mi søster i stad.
11. Foruten min yngste broer Svein
han følgde meg te mi fostermor heim".
12. "Nå kann eg høre på talen din
at du æ allerkjæraste søster mi!"

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS M. Moe 5, s. 72-73 med overskrift Systera å riddaren. (Prenta i NFL 9, 83-84)

Merknad: Ved overskrifta står: Jvfr. B. Schmidt. Volkslieder, nr. 57.