[BIN: 1480]

Bror kjenner att syster

Oppskrift 1861 av L. M. Lindeman etter Anne Hermodsdotter Haugen, Mo, Telemark .

 Jeg stod mig ved en Bæk og tvo
-Under Lide -
der kom to Riddarar riandes frem.
-Hvor langt lyster i Haakon Sønner utrie. -
Ekstra opplysninger