[BIN: 1457]

Herre Per i Rikje.
Møy hentar sin festemann

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1861 av L. M. Lindeman etter Bendik Aanonsen Felland, Skafså i Mo, Telemark .

 Aa højre du liti Kjersti
hos længe vil du mig bie
aa meg reiser paa anna Land
aa lærer baade lisa og skrive.
-Han æ kje god aa vente naar han aldri kjem heimat. -
Ekstra opplysninger