[BIN: 1415]

Knut Liten og Sylvelin.
Øystein Grønnevoll

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Hæge Heimdal, Telemark .

1. Eg æ so liten aa eg æ so laag
at eg orkar kje føre fanur i aar.
2. Kongjen han tek ette syllbuga kniv
vi' du kje føre mine fanur sko de gjelle ditt liv.
Ekstra opplysninger