[BIN: 1406]

Knut Liten og Sylvelin.
Øystein Grønnevoll

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1914 av Torleiv Hannaas etter Telleiv Aanundson Tveit, Tovdal, Aust-Agder .

 Liten Knut å L[iten]-K[nut] byt folar mæ meg
-O ein liten -
Sylver-lita min datter den gjiver jeg dig.
-Så såre syrgjer Sylver-lita for L[iten]-K[nut] i løyndom. -
Ekstra opplysninger