[BIN: 1385]

Knut Liten og Sylvelin.
Øystein Grønnevoll

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av L. M. Lindeman, ukjent sanger, Nissedal, Telemark .

 Kongen og Knut liten de sat ivi Bord
- Iseliljan-
dei tala saa mange de skjæmtande Ord.
-Saa saare sørger Sølverlin for lille Knut i Løndom. -
Ekstra opplysninger