[BIN: 1383]

Knut Liten og Sylvelin.
Øystein Grønnevoll

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av L. M. Lindeman, ukjent sanger, Nissedal, Telemark .

 Kongin og Knut liten dei sat ivi Bor
-Iselilljan -
dei tala saa mange dei skemtande Or.
-Saa saare sørgjer Sølverlil for lisle Knut i Løndom. -
Ekstra opplysninger