[BIN: 3528]

Kjempa Grimborg

Oppskrift udatert av Cath. Elling etter ukjent sanger, uten lokalisering .

1. Greimborg han sto udi døren saa vid
han hug ikring seg paa kjæmpevis
dei fullo som staa for hvert hug han gjorde
og ingen hannom ei bie torde.
Ekstra opplysninger