[BIN: 1369]

Dalebu Jonson.
Samson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Rikard Berge etter Augund Strong, Seljord, Telemark .

1. Dalebu hoggje aa slett inkje lo
ti han sto i blo ivi søllspente sko.
-Kjenner du D[alebu] Jonsson. -
2. D[alebu] ut gjønom vindouge sprang
søllholka knivar i hælane slaang.
Ekstra opplysninger