[BIN: 1347]

Dalebu Jonson.
Samson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Knut Seljuhommen, Mo, Telemark .

1. Då han seg gjænom vindouga såg
såg 'en kji ana spjot å hemilen blå.
2. "Du spretter mi brynje ikringgum min hals
du spretter 'a trugji å inkji falsk".
3. D[alibu] seg gj[ænom] vindouga sprangg
han rudde den vegjen som fyrr ha vori trangg.
4. "No lyt du koupe ei tunne mæ kveite
så du fær gjera den pylsa so feiti".
Ekstra opplysninger