[BIN: 1346]

Dalebu Jonson.
Samson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Hæge Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Dalibu tener i kunggens går
i vintrane tri å so eitt år.
-Eg kjenner 'en D[alibu] Jonsson. -
2. Å han tener inkji fyr onno løn
hell fyr 'a liti Kjersti ho æ no so skjøn.
3. "Å høir du liti Kj[ersti] hvad jeg siger dig
å lyster du av landi at fygje mæ mig?"
4. "Slett inkji eg tor å slett i[nkji] eg må
her æ då so mangge meg vektar uppå.
5. Meg vektar fader å meg vektar moder
å meg vektar syster å yngste broder.
6. Meg vektar fader å meg vektar frender
meg vektar so vitt eg æ i lande kjende".
7. "Å lat dei so vekte dei vekte vi
å du sko fygj' av landi um du no sjov vi.
8. Å liti Kj[ersti] ho samlar sitt gull uti skål
å Dalibu salar ut ganggaren grå.
9. Å litæ Kj[ersti] ho [samlar sitt gull uti] skrin
å D[alibu salar ut gangaren] sin.
10. Å når dei kom seg på vegjen fram
der møter no dei so gamall ein mann.
11. "Å vælkomen D[alibu] eg talar ti deg
å so dæ vivi du flyte mæ deg.
12. "Dæ æ mi yngste syster
eg flyt hæna heim oto kløstri".
13. "Du tar kji litæ Kj[ersti] å skyggje undi skout
eg kjenner so væl dine ougo tvou.
14. Du tar kji [litæ Kjersti å skygge undi] skinn
eg kjenner[so væl] dine plomekinn".
15. "Å eg sko då gjeve deg mi røde gullband
å vi du ikkji bera den boi fram.
16. Å eg [sko då gjeve deg] min røe gullringg
å vi du kji bera boi ti faren min!"
17. "Å hav du no sjov ditt røe gullband
for eg sko kji bera den boe fram.
18. Å hav [du no sjov din røe] gullringg
for eg sko kji bera boe ti faren din.
19. Å når dei kåm seg litt lenger fram
der møtte dei kunggens liten smådrængg.
20. "Å vælkomen Dalibu eg talar ti deg
å so dæ vivi du flyte mæ deg.
21. ."Dæ æ mi yngste syster
eg flyt hæna heim oto kløstri".
22. "Du tar kji litæ Kjersti å skyggje undi skout
eg kjenner so væl dine ougo tvou.
23. Du tar kji litæ Kjersti å skyggje undi skinn
eg kjenner so væl dine plomekinn".
24. "Å eg sko då gjeve deg mi røde gullband
å vi du ikkji bera den boi fram.
25. Å eg sko då gjeve deg min røe gullringg
å vi du kji bera boi ti faren min!"
26. "Å hav du no sjov ditt røe gullband
for eg sko no bera den boe fram.
27. Å hav [du no sjov din røe gullringg
for eg sko bera boi ti faren din!"
28. "Her site du kunggen drikke mjø og vin
å Dalibu rie mæ dotte de".
29. Å kunggen han bleiv då so illi ivi or
den brone mjøen han spilled på bor.
30. "De stande upp mine hovmennar, de klær dikko trugji å inkji fals
for D[alibu] dæ æ ein hårde hals!"
31. Hovedmennane dei kåm seg riand i går
å smådrænggjen uti fyri dei står.
32. Dei støytte på dynni mæ gnjavel å spjut
"Å æ du enni D[alibu] du tør se herut!"
33. Å upp reis hass kjæraste ho va trugji å enkji falsk
ho sprette den jønnbrynja ikringg hass hals.
34. Dalibu han ut igjenom vindouga sprangg
han rudde den vegjen som fyrre va trongg.
35. Å D[alibu] hoggji ti han bleiv mo
han sto no ti knei i manneblo.
36. Å D[alibu] springg'e på ganggaren grå
å so ri 'en seg ti kunggens går.
37. Å D[alibu] kåm seg riand i går
å kunggen uti fyri 'en står.
38. "Eg helsar deg D[alibu] eg talar ti deg
hor gjor' du av dei hovmennan' eg sende ti deg?"
39. "Sume ligge sjuke å sume ligge såre
å sume ligge døe i Dalibus går.
40. Å du burde få deg ei kånne mæ salt
so kunne du få salte dæ galtekjøti alt".
41. Å D[alibu] rister på syllbudde svær
"Å ha' du kji vori kunggen dæ ha du vori vær".
42. Å D[alibu rister på syllbudde] kniv
"å ha du kji [vori kunggen] dæ ha sill' gulli ditt liv".
43. "Å D[alibu] D[alibu] still din kniv
eg gjev deg liti Kj[ersti] dæ vene viv.
44. Å D[alibu] D[alibu still ditt] svær
eg gjev [deg liti Kjersti] du æ 'a væl vær".
45. Å der blei då glei å stor'e gama
litæ KJ[ersti] å D[alibu] drakk bryllaup mæ sama.
Ekstra opplysninger