[BIN: 3521]

Vilgår Hertugson

Oppskrift udatert av M. B. Landstad etter ukjent sanger, uten lokalisering .

 Minnes du rike Signe Froga
hot dei losa i Lunde
eg hev kalli Fru med deg
som det var i Bergi bundi.
Æg ville heller ? Vilgaard H.
om en atte kje aat ei Ku
hel eg vil hava Kongin af Kansæröi
med Christ Riki sju.
Det var V. H.
han riste fra paa globunden ?
eg tore ? før Brurine kjenskja?
fer bote dugunne? sine.
Dæ var Vilgaard H?
Satti for te skride
hokken sko me ker af Garde
anten gange hel ride.
Dæ var Kongin af K.
reid etter med 100 menn
V. rid mod Bergo nor
eismal er kan.
Kongin fek enki ana at
hel brotne salar aa tome
V. reid mod Bergo nor
og slutte si Rosensblommer
Ekstra opplysninger