[BIN: 1324]

Vilgår Hertugson

Oppskrift udatert av ukjent hand i M.B. Landstads samlinger etter ukjent sanger, uten lokalisering .

1. Vilgor var i voxtro ong
som ejn Siljurone
Faer aa Moer onte han vel
ifraa han tala konne.
2. Vilgor va i voxtro
rank som ejn Siljutejn
Faer aa Moer onte han vel
ifraa han kom i Hejmen.
3. Vilgor tala te Fai sin
han førde sine Ord saa snilde
om eg bejlar te Signefru
er dæ mæ din Vilje.
4. Om du bejlar te Signefruga
hænar kan du inkji faa
ho skaa hava Konjen af Kaanarøy
saa vide gjenge Savn i fraa.
5. Signe heve meg i Løyndom lova
at ho vi vera meg tru
saa sant mit Svære i Feste hel
ho bli inkji Kongens Brur.
6. Dæ va Konjen af Konarøy
let te sit Bryllup bjaae
dæ va Vilgor Hertugson
han let sing Ganger skoe.
7. Dæ va tileg om Morgoen
Dajen gjores ljus
daa va Vilgor Hertugson
te Brurehuse fus.
8. Dæ va Vilgor Hertugson
han trodte paa Golve fram
saa høgt lydde hans Helsarmaal
at dæ utti Stoga klang.
9. Han hæv so vent ejt Helsarmaal
dæ kan injen at han finne
han ba dej alle i Freen sitja
minste Baane inne.
10. Dæ va Vilgor Hertugson
helsar ivi Bore aa Benkir
høyrer du Kongin af Kaarøy
maa eg Mjøi fe Brurinne skjenkje.
11. Te svara Kongjen af Kaanarøyi
han sat i Midelbenkjen
anna æ vel Ærinne dit
hel Mjøi fe Bruri skjene.
12. Dæ va Vilgor Hertugson
riste paa sylbonden Kniv
eg tore Mjøi fe Brurin skjenkje
tvert fe Ougunne dine.
13. Dæ var Vilgor Hertugson
helsa ivi Brejebor
fyst aa fræmst Signefruga
som helt saa vel sine Ord.
14. Minnes du rike Signe Fruga
hot du lova meg
i Bonde eg heve halle tru mæ deg
som dæ va i Bergje bonde.
15. Eg minnes idag ein annan Dag
eg minnes dæ fulla Traaar
Fai min va baae hastig aa har
eg maatte meg sjov ei Raaa.
16. Høyrer du dæ du Fai min
hot eg seje deg
at eg heve Vilgor i Løyndom lova
heve eg inkji dult fe deg.
17. Eg vil hel hava Vilgor Hertugson
om han otte inkje hot ejn Kuu
hel eg vil hava Kongjen af Kaanarøy
mæ christne Rikene sju.
18.Aadæ va Kongjen af Konarøy
han rejste seg up fraa Bord
han blej saa vrej i Hug aa Sind
daa han høyrde dej Or.
19.Dæ va Vilgor Hertugson
han gjek at Skjienkjen fram
saa skjenkte han i Øl aa Miør
fe alle Kongjens Mend.
20. Han skjængte baae Øl aa Mjø
gav nok einhvær og alle
drukin blej dej Kongjens Mend
aa Svemnen monne paa di falle.
21. Dæ va tileg om Morgoen
Soli tek te skrie
NAMN>Vilgor sala Hesten sin
aa ville af Gare rie.
22. Vilgor sala Gangaren sin
han sae han vil ut aa rie
Signe oxla Skarlakskaapa
ho ville mæ honom fyie.
23. Dæ va Vilgor aa Signe Fruga
dej rej der frammæ Lie
Kongjen vekte up sine Mend
aa monne fast ette skrie.
24. Dæ va Kongjen af Kaanarøy
rej ette mæ hondre Mand
Vilgor rie mot Bergo nor
aa eisemal æ han.
25. Kongjen fek inkje Onna atte
hel brotne Salar aa tome
Vilgor rie mot Bergo nor
han flyte si Rosens Blomme.
Ekstra opplysninger