[BIN: 1302]

Lovmann og Tor.
Brudgommen kjem i siste liten

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1911 av Hallvord Kaldbast etter Olav Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Rosengaar tala ti se Venlite so:
"hvorlenge lystar du aa bie etti meg?"
-ud i rosen-
2. "I otte aare fulde
aa ut i de niendes skulde."
- ud i rosen -
3. Faderen tala ti moderen saa:
"hvorledes skal vi gjifte vores datter i aar?"
- ud i rosen -
4. "Me vi gjifte æ burt ti enn onge Tor
hvis ikke Rosengraa fekk o i fjor."
- ud i rosen -
5. "De kan gifte meg burt so mange som vill
slet alli so gjev eg men vilji dertil."
6. So laga dei ti bryllaups i dagane fem
Venlite gret ut i alle dem.
- ud i rosen -
7. Venlite gjekk seg at høilofti hen
so saag ho naar Rosengaar kom siglandes hjem.
- ud i rosen -
8. "Der ser eg naa segle baadi gult aa blaat
som Venlite haver syt mæ sene fingar so smaa."
- ud i rosen -
9. "Der ser eg naa segli baadi gult aa grønt,
som Venlite haver syt mæ sene fingar i løind."
- ud i rosen -
10."Kjære men broder ver ikkji sein
aa ri at stranda aa bie paa dem."
- ud i rosen -
11."Aa spar ikkji gangaren aa ver ikkji sein
du ska faa tvo istaen for ein."
- ud i rosen -
12.Daa Peder han kom seg at stranda
daa kasta Rosengaar skjipi paa landa.
- ud i rosen -
13."Guddag kjære Peder broderen men,
hvorledes liver Venlite allerkjærasten men?"
- ud i rosen -
14."Saa ille det tilstaar saa ille det tilgaar,
nu er det tredje bryllaupsdag."
- ud i rosen -
15."Syv aar laag eg syg under Hallings ø,
forbandet er den timen eg ikkji sil faa dø."
16.Som de stod aa taledes med,
so kom Venlite springande ned.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R.Berge CCXLIV, s. 24-26 (NFS, kopi) med overskrift Rosengaar aa Venlite.

Merknader og rettingar: I str. 2.1 er fulde retta til fulle.I str. 2, 2 er niendesskulde retta til: niendes kulde; Mellom str.6 og 7 skrive i parentes: so er der vers om at dei helt gjestebo
i tri dagar. 13.2: står er retta til liver; Under oppskrifta står 16 vers (upreikna av O.O. Bjørnemyr (den Eldre) og (der mankerer meget) Slut.