[BIN: 1290]

Lovmann og Tor.
Brudgommen kjem i siste liten

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1909 av Knut Liestøl etter Marit Ljosland, Åseral, Vest-Agder .

1. Lommann red sig op under ø
so festan stolt Ingerlill den vene mø.
-Dansar I vel mit skjøn unga liv. -
2. Hvor længe vil du bide mig mø
vel aatte aar og paa det niende.
3. Vil du bie meg i 8 aar
det niende maa du meg venta.
4. So kjem eg mæ riddar aa raske hommenn
mæ æren aa vi deg henta.
5. St[olt] I[ngerlills] brødre de ganger i raa
nu ville vi gifte vor s[yster] i aar.
6. Vi skal gjev' henne rikan hr. Tor
han hev meire gull hell L[ommann] he jor.
7. Dei laga ti byddaups i vikunne fem
men alli lo bruæ i adde dem.
8. D[ei laga ti bryddaups i vikunne] ni
[men alle lo bruæ i adde] di.
Dei vill nøye henne ti aa gjipte aa helt byddaup, men ho ville inkje gaa tilsengs.
9. Den tredje dag ti kvelde
daa tok dei bruæ mæ velde.
10. Skal eg nu ad senge gaa
so fye di meg at høieloftsvraa.
11. Hisset ser jeg seile baa gule aa blaa
som jeg sydde med mine finganne smaa.
Rei bror hennes asted aa sill møte.
12. Herr L[ommann] han styrde si snekkja for lann
------------------ rei mæ hesten paa stran.
L[ommann] spurde broren koss de va mæ I[ngerlill]. So svara han: Idag er hendes bryllaupsdag.
13. Syv aar laag eg syg under ø
aa idda va de at eg sill inkje dø.
14. Og hør du hr. L[ommann] hvorfor vil du vel dø
rie du fort so stenn du æ mø.
15. Ja vil du gje meg graa gangaren din
ska du faa mi snekkje so fin.
16. L[ommann] rei aa rende
sin graae gangar han sprengde.
17. Her L[ommann] han red aa va ikke sen
--------------------
Dei ha kje sløkkt jose for bruedyra daa han kom.
18. Saa bratt kom der boe for unge Tor inn
nu sover hr. L[ommann] hos unge brur din.
19. Ja sover her L[ommann] hos unge brur min
saa var hun hans før hun blev min.
Lommann bau han syste si.
20. Tolv tunnur mjø aa toll tunnur most
de gjev deg hr. Lommann i bryddaupskost.
So svara Tor at han va feien mæ de. Han egta gjenne syste ti hr. Lommann.
21. Der blev glede og gammen
de drakk to bryllup til sammen.
So drog dei heimatt kvær mæ si daa bryddaupet va forbi.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS K. Liestøl 5, s. 28-33. Overskrift Lommann.

Merknader og rettingar: Under overskrifta staar: Syv IV 68, side 635; omkvedet i strofe 1 so maatt ho visst verder mi er stroke ut og retta til dansar I vel mit skjøn unga liv som staar under oppskrifta; strofe 2, line 2: over paa det niende staar vel uti aarene ni; 5.1: brødre de ganger er retta til brødre ganger; 10.2: over meg at staar fysst; strofe 11.2: med er retta til me 12.2: over lina staar hennes bror namnet vantar og styrde sin gangar paa sann; 15.2: over ska du faa staar so gjev eg deg atta; 16.2: over graae staar gode; 17.2: line 2 manglar; 18.2 og 19.1: over unge brur staar fæstemø; 19.2: var er retta til blev; 20.2: over deg staar eg og over Lommann staar Tore; 21.1: saa blev der er retta til der blev; under oppskrifta staar 3 strofer, den 1ste skal truleg inn mellom str. 13 og 14 og den 2dre mellom 17 og 18, baae stader er markert i originalen; den 3de str. er variant til str. 20; var. til siste prosatekst: so drog kvær heimatt mæ unge brud sin.
Skam saa faa de vive
som I meg bad aa live.

Hr. L[ommann] lukte den dør saa bratt
staa ute hr. Tore hav tusan god natt.

Tolv tunnu mjø aa toll tunnu most
so gjev eg hr. Tore i bryddaupskost.

x) Str. 7.2: men alli er retta til alli