[BIN: 1272]

Riddar legg seg lik

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Olav O. Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Å Karl gjekk for si' moder at stå
hosi sko eg liti Kjærsti av klosteri få.
2. Du sko lata deg likklæi skjera
å leggje deg på strå
å ingjen sko få vita
om di falske rå.
Ekstra opplysninger