[BIN: 1271]

Riddar legg seg lik

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Torbjørg Haugen, Skafså, Mo, Telemark .

1. Karl gik han før sin moder
og før sin moder at stå
hosse ska eg hæna liti Kjersti
utav kløstri få.
-Hør du Karl ligger lig mens jeg sover aleini -
2. Du skal lade dig ligklæder skjære
og lægge dig på strå
slett ingen skal vide udaf
din falske rå.
3. Karl lod sig ligkl(æder skjære)
og lagde sig (på strå)
slett ingen vidste (udaf)
hans (falske rå)
4. Det var liti Kjerstis smådreng
han gik i kjortelen rød
må eg meg at vokstua
og se han Karl dø.
5. Du må deg at vokstua
og se han Karl lig
men når du kommer at vokstua
da sviker Karl dig.
6. De var liti Kjersti
ho gjekk på røde gullsko
Karl ligger på bordet
så hjerteleg han lo.
7. Gik hun for hans hoved
og for hans hoved at stå
så bad hun godt for sjælen
som livde godt igår.
8. Gik hun før hans hoved
og neden før hans hær
då du va i livi
då unte du meg væl.
9. Gik hun før hans hoved
og neden for hans kind
då du va' i livi
va du aller kjæresten min.
10. De kaste ud både bor å benkjir
her ær slet ingen dø
imorgo vi' eg før presten stå
alt mæ mi festarmø.
Ekstra opplysninger