[BIN: 1263]

Asbjørn og Liti Kjersti

Oppskrift 1859 av Sophus Bugge etter Anne Lillegård, Eidsberg, Lårdal, Telemark .

1. Kungen å Asbjönn Snare
-Den vælborne mann -
dei drukke de bryllaup i Engelands skare,
Den stigjen trøa me 'kje uti.
Ekstra opplysninger