[BIN: 1259]

Asbjørn og Liti Kjersti

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Kungen å herr Asbjønn Snare
-Den vælborne mann -
de drikke jul i Engeland skare.
-Den stigjen trø me 'kji uti -
2. Herr Asbjønn vi' du min mågjen vera
lite Kjerste min dotter ska' eg deg gjeva.
3. Hot sko' eg mæ 'æ lite Kjerste gjera
ho kann 'kji mi' klæi kvorkjen sy hell skjera.
4. Lite Kjersti ho kann både skjera å sy
fyr den ypperste rillar som bur i by.
5. Herr Asbjønn han rie ti næstar by
han kauper silkji å skarlak nytt.
6. Han kauper soks å skjæri
å sender 'æ lite Kjersti.
7. Høyr du lite Kjersti eg talar ti de
der blei sende ein saume ti de.
8. Ho kasta den saumen på tunne
ho skar 'en som ho kunna.
9. Ho kasta den saumen på tilje
ho skar 'en i roser å liljur.
10. Lite Kjersti ho sette seg på sømmestol
ho sydde imot den klare sol.
11. De sette ho på hass ermekrans
han slær på gullhorpen han bere gullband.
12. De sette ho på hass hære
herr Asbjønn mæ dragende svære.
13. De sette ho på hass brysti
herr Asbjønnn sin kjæraste kyste.
14. Krist gjeve eg ha' meg en fulltrujen ven
som kunna bera min saumen frem.
15. Ti svara hennes liten smådreng
eg si' bera din saumen frem
kjente eg herr Asbjønn frå sine hommenn.
16. Herr Asbjønn æ' kjend frå sine hommenn
han slær på gullhorpa han bere gullband.
17. Å når du kjem i stoga inn
herr Asbjønn sit fremst i mannering.
18. Då han kom i stoga inn
herr Asbjønn sat fremst i mannering.
19. Høyrer du herr Asbjønn eg talar ti deg
her æ' saumen frå lite Kjersti.
20. Han rekte'n upp å glåpte på
Herre Krist signe hennes fingar små.
21. Der blei gle'i å mykjen gama
herr Asbjønn å lite Kjersti drakk bryllaup mæ sama.
Ekstra opplysninger