[BIN: 1245]

Dronning Margrete

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalitet .

1. Dei kaddar meg Magret Munkedeigja,
dæ monne dei på meg ljuge,
Æg hev 'kje legji mæ Munkjen eg
bare fire Nettar å kjuge.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge k. 15-16 Margret Munkedeigja