[BIN: 1244]

Dronning Margrete

Oppskrift udatert av Moltke Moe etter Magrit Borgje, Moland Fyresdal, Telemark .

1. De du kaddar meg munkedeigja,
de mone du på meg ljuge,
for eg hev 'inki mæ munkanne sovi
kon nætanne fir 'å tjuge.
2. I hente mig femten alnir vallmål,
jeg vil skære den herre en hætte,
so fylgjer vi ham til Skåne by
å leter1 Struten2 påsette.
1later
2Strutar
Ekstra opplysninger