[BIN: 1235]

Herre Karl lever fredlaus

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Olav Syning, Mo, Telemark
.

1. So skjenkjer han hæna eitt liti syllstaup,
de æ' ifrå Sælland sendt,
uttapå æ' de mæ rødegull
å innapå æ' de mæ kvite sylv rent.
- Here Kall å han liver frelaus. -
Ekstra opplysninger