[BIN: 1205]

Folke Algotsons bruderov.
Falkvor Lommansson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Hermo Sætersli, Mo, Telemark.

1. De va årle um morgenen
når soli den ry i dale
upp stende Falkum Lommanson
han legge på forgylte sali.
- Den riddaren vågaren 'en livi sitt for en jomfru-
2. Ut so kom hass kjære moer
hun feller dei tårer på kinn
hori agtast du hen idag
du Falkum sonen min.
3. Eg vi prøve mine hommenn
å eg vi prøve min hest
å eg vi' taka atte vivi mitt
som Tostein Davidson hev fest.
4. De va Falkum Lommanson
han seg av gari burtrei
der grødde ikkje grasi på 15 år
ette der gangaren steig.
5. Inn so sprang den liten smådreng
å sa de til igår
her æ ei fær uti vår går
som me inkje kjenne må.
6. De va fruva Vendelin
ho glåper seg igjenom vindauga
so ser ho han Falkum Lommanson
so væl ho han mon kjenne.
7. De taka av meg mitt hovugull
å sete de på eitt anna kvende
so kjem en inn Falkum Lommanson
han må meg slett inkji kjenne.
8. Inn kom Falkum Lommanson
mæ rødegullband ikring hende
eg helsar deg fruva Vendelin
so væl eg deg monne kjenne.
9. De va Falkum Lommanson
han gjorest i håndo sterk'e
han tok æ fruva Vindelin
å lyfte 'æ på høgan hest.
10. De va Falkum Lommanson
han lyfte på høgan hatt
farvæl Tostein Davidson
å hav du gode gonatt.
11. De va no den liten smådreng
[å sa de til igår]
her æ en fær uti vår går
som reiser mæ nye brur din.
12. De va Tostein Davidson
han bleiv so ille av or
han tok den brjone mjø
å spillte den ne ivi bor.
13. Å det var silde om søndags aften
da kvesste de deres spjut
men var årli om mandags morgen
da rei den færi ud.
14. [Å det var silde om søndags aften
da kvesste de deres spjut
men var årli om mandags morgen
da rei den færi uppå] skomeheie [ud].
15. De va Tostein Davidson
han reiste heimte mæ blodige salir å tome
Falkum Lommanson spilar for bergje nor
alt med sin elskværdige kone.
Ekstra opplysninger