[BIN: 1200]

Folke Algotsons bruderov.
Falkvor Lommansson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Olav Grasberg etter ukjent sanger, Kviteseid, Telemark .

1. De va Tosten Davedson
han ville te Brylops bjoe
aa de va Falkom Lommanson
han let sinne Hestar ringskoe.
-Riddaren vaaga Live sit fer ei Jomfru -
2. Aa de va Fruga Mendelin
o saag seg ativi Hær
so saag o Falkom Lommandson
mæ hærske store Fær.
3. Aa de tek af mæg de Hovula
aa sete meg blant fleire Qvindur
kjæm han ind Falkom Lommandson
han maa meg inkje finne.
4. Aa de tek at meg de Hovoguld
aa set meg i Nereborsende
kjæm han ind Falkom Lommandson
han maa meg inkje kjænne.
5. Ind kom Falkom Lammandson
mæ höyan Hat i hænde
so helsar han Fruga Mendelin
so vel han hænnar kjænnad.
6. Aa höyr du fruga Mendelin
du tar deg inkje löjne
min Hest han stend i Allaringare
i dag sko du den rojne.
7. Aa de va Fruga Mendelin
ho slo si Haand imot Bord
va han heime han Tosten Davetson
dy lyste inkje slike Ord.
8. Aa de va naa den liten Smaasvein
han aktas længer aa lite
so tok han Sadlen af Bjelken ne
aa la den paa Ösen den qvite.
9. Aa de va naa den liten Smaasvein
han giore baate rei aa rand
so rei han dei 15 valske Milir
te han Tosten Davedson fant.
10. Aa de va naa den liten Smaasvein
han stædde seg ind for Bord
han va snild i Talen sin
han kone got föje sine Ord.
11. Her site du Tosten Davedson
aa drike Miöd aa Vin
aa Falkom Lommand han æ heime
aa reiser mæ Bruri di.
12. Aa de va Tosten Davedson
han ble so ille ve Ord
brone Mjöen i Skaali va
den spilte han ne paa Bord.
13. Di möttes utpaa Vilbarhei
der stod so stort et Mord
Soli gav kje skine af seg
fe Röjk af Manneblo.
14. Aa heim rei Tosten Davedson
mæ brotne Salar aa Tome
Falkom spilar i Heio nord
alt mæ si Rosens Plome.
Ekstra opplysninger