[BIN: 1192]

Vreta klosterrov

Oppskrift 1860 av L.M.Lindeman etter Ola Kittelsen Stigen, Tuddal, Hjartdal, Telemark .

1. Saa vide de leika de Heltar
deres Vei over Sveriges Land
saa ilde gjore Herr Sone Folkvardson
han brøt de Jomfruers Been.
-Saa vide de leika de Heltar deres Vei over Svergie-
Ekstra opplysninger