[BIN: 1185]

Dagmars død

Oppskrift 1869 av L.M.Lindeman etter Hellen, Vestfold? .

1. Dronning Dagmar ligger i Ribe syg,
til Ringsted mon de hena føre
Alle de Fruer i Danmark ere
dem lader hun til sig føre
- Udi Ringsted hviler Droning Dagmor-

Ekstra opplysninger

Orig. ms. UBO No. Musikksaml. "Mel. 1869", eske 203. Dronning Dagmars død

Hellen, "Grevskaberne"