[BIN: 1169]

Draumkvedet

Oppskrift 1906 av Rikard Berge etter Hæge Postmyr, Nissedal, Telemark .

1. Eg sko fortelje tiende
om dei nyte drengjir
om 'n Olav Aakinson
som sove heve so lengje.
2. Han la seg [ne om joleftan]
sterkan [svevnen han fekk]
vakna [kje før om trettandagjen]
daa folkji i kjyrkja gjekk.
3. Vakna inkje for trett[andagjen]
soli ho skjin uppi stetti
daa sala Olav sin gangar graa
aa lyste te kjørkja ette.
4. Daa 'n kaam te kjørkja fram
batt 'n sin hest i stetti
alle som visst' han i droumo ha legje
paa haannom ville dei helse.
5. Presten han sto paa altaren
la ut tekstine sine
O[lav] sto mæ kjørkjedynni
fortaalde droumane sine.
6. De va mi fysste utreise
eg drog gjenom tynnirmog
sonde gjekk mi skarlakens kaapa
eg nye heimate for.
7. De va mi andre utreise
eg drog gjenom tynnir-ring
sonde [gjekk mi skarlakens kaapa]
aa nagelen av kvor den fing.
8. So kaam eg meg te laando
men de brenne blaa
Gud skout meg so gott i hugjen
eg vendte meg der ifraa.
9. So kaam eg meg te manno
dei vadde jori onde kne
Gud naade dei søndige saalir
Guds or dei kjende kje te.
10. Eg kaam meg te pilegrimskjørkje
ingjen mann meg der kjende
bare mi gamle gudmor
bar røde gullband om hendar.
11. Eg he' gjengje Gjeddarbroi
den æ bratt aa brei
vadt hev eg Vaassmyrane
aa sluppi hev eg dei.
12. Eg hev (gjengje Gjeddarbroi)
den hænge haagt mæ vinde
den æ alle mæ jønno slegj'e
aa ein krok paa kvor den tinde.
13. Podda beit aa ormen stakk
aa stuten han sto aa stanga
aa den som vi gange Gj(eddar)broi
den maa kji vera banga.
Ekstra opplysninger