[BIN: 1165]

Draumkvedet

Oppskrift 1867 av Sophus Bugge etter Steinar Knutsson Gibøen, Rauland, Telemark .

1. Eg la' meg ne um joleftan
den sterke svevn ek fekk
ek vakna 'kje fyrr um trettandagjen
når folk i kyrkja gjekk.
2. Statt upp Olav Åsteson
no hev eg1 sovi lengje
eg vakna kje f[yrr] u[m] t[rettandagjen]
når fuglanne slogo vengjinn.
1du
3. Presten stend på predikstolen
å les upp tekstinne sine
Olav stend i kyrkjedyni
å fortel um draumanne sine.
4. Klokkaren fram fe altaren sto
alt mæ si lærde tunge
men når han på mitt belte såg
han gløymde både lesa å syngje.
5. Belte mitt æ 'kje så rart
som de æ' te å sjå
de æ gjort av silleflus
å smøygt av langhalmstrå.
6. Eg hev vori uppunde sky
å neatt på havsens oddar
den som vi' mi fotspor fygje
han må kje danse på loddar.
7. Eg [hev vori uppunde] sky
[å neatt på havsens] grunnar
den [som vi mi fotspor] fygje
han lær kje av blie munnar.
8. Eg [hev vori uppunde] sky
å neatt på havsens øyar
tri gångur hev eg vori gift
men alli treft eg møyar.
9. Eg [hev vori uppunde] sky
[å neatt på] havsens rikji
der såg eg heite helvite
å ei deild i eit søyledikje.
10. Eg hev gjengji Gjallarbroi
den tiss unde skyi hange
den kjem inkje ivi Gjallarbroi
som dømmer domanne vrange.
Ekstra opplysninger