[BIN: 1145]

Draumkvedet

Oppskrift 1914 av Torleiv Hannaas etter Gjermund Gunnarson, Veum, Fyresdal, Telemark .

1. Eg la meg ti sove joleftaskvellen
sterkan svevnen fekk
eg vakna kje att'e før um trettan-dagjen
då folkje at kyrkjunne gjekk.
2. So sala eg ut hesten min
o ville at kyrkjunne rie
o då eg kom meg på vegjen fram
skjein solæ langt neda liå.
Ekstra opplysninger