[BIN: 1134]

Draumkvedet

Oppskrift 1890 av Moltke Moe etter Gro Sjåheim, Mo, Telemark .

1. Vi de meg lya, eg kvea kann
eg kve um dei lyte drængjir
eg kve um han Olav Åknesi
som heve sovi så længji.
-Månen skin å vegjine fedde så vie-
2. Ormen sting å bikkja bite
å stuten stænde stangar
dæ tore ingjen ivi gjæddarbrui
den domanne hev` sett`e vronge.
Ekstra opplysninger