[BIN: 1126]

Dei frearlause menn

Oppskrift 1917 av O.M. Sandvik etter Svein Knutsson Tveiten, (Hovden), Bykle, Aust-Agder .

1. Dei fann seg paa so gale ei raa
- dei frealause menn -
dei rodde seg av ei joleftasnott,
- dei Arngrims søner av Nordland bo'e um heimfre. -
2. Dei rodde seg upp mot Shetlandsøy
dei venta 'kje der sin sikre dø'.
3. Der laage dei so lengi
te maten deiras tok endi.
4. Dei aate upp skoren av sin fot,
fyr det sille vere deiras matabot.
5. Dei aate upp slire av sin knive,
fyr det sille vere deiras matalivt.
6. Dei aate upp baljen av sitt sver'
fyr det sille vere deiras mataver'.
7. So sette dei seg te tevle
Kven domen sill fyste paa fedde.
8. Den fyrste gullterning paa tavlebor rann,
so falt det paa deiras styringsmann.
9. So la dei han paa sylvarefat,
og alle sille dei eta derav.
10. So meldte den vakti i kvie:
"Ris upp de gjæve menn,
No blese vinden av lio".
11. No blese vinden for Nordastrand,
no sveiar kos snekke for braat og brand.
12. 'Kos snekke ho driv mot ope raak,
- dei frealause menn -
men ingen som styrmann mot brand og braat.
- dei Arngrim søner av Nordland bo'e um heimfre.-
Ekstra opplysninger