[BIN: 1114]

Tora Liti.
Engelens budskap

(fleire alternative titlar)

Oppskrift c. 1750 av ukjent samler etter ukjent sanger, uten lokalitet .

1. Jomfru Thore lille gaar sig i Avel-Gaard
-Udi Jesu Navn -
Hun vander de Urter hun planter og saaer.
-Gud unde os Himmerig alle. -
2. Saa stod der en Guds Engel og lydde derpaa
Og vil du mig ind i Himmerig gaa.
3. Jomfru Thore lille faldt for Jesu paa Knæ
Saa bad hun got for Kongen som Kron og Scepter bær.
4. Saa bad hun got for Bonden som pløyer og saaer
Herre Gud giv at vi der udaf Føden faaer.
5. Saa bad hun got for Qvinderne som Foster bær
Herre Gud giv at de en god Forløsning faaer.
6. Saa bad hun got for Børnene i Skolen monne gaae
Herre gud han lad dem en ret god Lærdom faae.
7. Saa bad hun got for Tiunde som tiener for sit Brød
Herre Gud han hielpe dem af all deres Nød.
8. Saa bad hun got for Enker og Faderløse Børn
Herre Gud han vild' oplukke for dem Naadsens Dør.
9. Saa bad hun got for Skibene i Sundet monne gaae
Herre Gud han lade dem en god Vind vel faae.
10. Saa bad hun got for Fangerne som ere i det gandske Land
Herre Gud han afløs dem deres haarde Baand.
11. Nu have i hørt Jonfrue Thore lille Sang
Herre Gud han give os en salig Afgang.
Ekstra opplysninger