[BIN: 1112]

Tora Liti.
Engelens budskap

(fleire alternative titlar)

Oppskrift, udatert av Johanna Berge etter ukjent sanger, uten lokalitet .

1. Svaala sette seg paa kjyrketak
-Gud at raade -
ho syng so fagert um Jesu Krist.
-Gud sende oss sin naade -
2. So bar dei likje etter vegjen fram
dei toll guds englar ette rann.
Ekstra opplysninger