[BIN: 1060]

Maria Magdalena

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Signe Napper, Skafså, Mo, Telemark .

1. Maria hun gik sig til brønden efter vand
-Herre Gud trøste den som er bangen.-
der møder hun Jesum alt med en brønd.
-Ti sorgen den tvingar så mangen.-
2. Må jeg drikke vand udaf spanden din
å æ' du no møy å inkje hev mann.
3. Maria hun banna så dyrt som ho kann
at ho va' møy å inkje ha' mann.
4. Høyr du Maria hvad jeg siger dig
hori æ' no dei tri små lik.
5. Den første ha' du med din fader
[den] andre [ha' du med din] broder.
6. Den tree [ha du med din] sokneprest
då gjore du syndi allervest.
7. Høyrer du Maria eg spyrje deg må
hott vi' du hava te skriftemål.
8. Du ska gjeve meg ti skriftemål
dæ som eg beste kann forstå.
9. Du ska' inkje anna ti skriftemål få
hell gange på skogjen i 7 år.
10. Du ska' inkje anna ti føa få
enn som dei får de fuglar små.
11. [Du ska' inkje anna ti] klæder ha'
end plukke ihop dei lindebla.
12. Der de 7 år var gangen forbi
møder hun Jesum på samme sted.
13. Hør du Maria eg spyrje deg må
hosse likar du ditt skriftamål.
14. Mit skriftemål likar eg allerbest
likesom hver dag steikt å bræst.
15. Takk skal du ha Maria for et tolmodig sind
nu skal du være med mig i paradis ind.
Ekstra opplysninger