[BIN: 1053]

Maria Magdalena

Oppskrift ca. 1700 av ukjent samler etter ukjent sanger, uten lokalitet .

1. Der stod en Qvinde at öse Vand
-Jesus Herren min-
Og der kom Jesus gangendes frem.
- Magdalene bad alt til vor Herre-
2. Hör du kiær Qvinde jeg siger dig
Du giv mig Drikke udaf din Haand.
3. Saa gierne jeg dig Drikke gav
Om jeg kunde det Sölv-Kar naae.
4. Qvinden hun saae Skaren saa stor
Var du saa reen som du var baaren.
5. Qvindens Verk og i saa stor
Tre Börn har du i sorten Jord.
6. Den eene med din Fader
Den anden med din Broder.
7. Den tredie mod vor Sogne-Præst
Den Synd hun staaer dig allerstörst.
8. Qvinden faldt for Jesu Knæ
Min kiære Jesus skrifte mig.
9. Ey andet Skrifte skal du faae
Syv Aar skal du paa Marken gaae.
10. Ey andet Æde skal du faae
End Græsset som paa Marken staae.
11. Ey andet Drikke skal du faae
End Duggen som paa Græsset staar.
12. Der de syv Aar forgangen var
Han skulde see om Qvinden sin.
13. Hör du kiære Qvinde hvad jeg siger dig
Hvor læger det i Fasten din.
14. Saa læger det i Fasten din
Der jeg aad Bröd og drak det Viin.
15. Saa glædelig skal du Himmerig faae
Du skal og for min Moder staae.
Ekstra opplysninger