[BIN: 1047]

Lita Kari

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Ingebjørg Telnes, Seljord, Telemark .

1. Aa høyr du liti Kjærsti
aa vi' du vera mi
gullspiren aa gullkrona
den vi' eg gjeva deg.
2. Gullspiren [aa gullkrona]
eg passar ikkje paa
gjev den di di onge draanning
lat meg mæ æra gaa.
3. Aa høyr [du liti Kjærsti]
vi' du kje vera mi
so legg eg deg i spikertonna
aa rullar den omkring.
4. Ja legg du meg i spiker[tonna]
aa rullar [den omkring]
so veit Gud fader i himmerik
hoss eg kaam der inn.
Ekstra opplysninger