[BIN: 1045]

Lita Kari

Oppskrift 1911 av Hallvard Kaldbast etter ukjent sanger, Mo, Telemark .

1. Aa liten Karin tente
paa unge kongjens gaard
ho lyste som ei stjerne
blant adde ternur smaa.
2. Ho lyste som ei stjerne
alt blant dei ternur smaa
aa unge kongjen tala
ti liten Karin saa.
3. Aa høyr du liten Karin
aa vill du blive min
graa hesten aa gullsalen
den sko eg gjeva deg.
4. Graa hesten aa gullsalen
eg passar ikkje paa
gjev den den unge dronning
lat mei mæ æra gaa.
5. Aa høyr du liten Karin
aa vill du blive min
eit skjib mæ gjylte stavnar
sko eg gjeva deg.
6. Eit skjib mæ gjylte stavnar
eg passar ikkji paa
gjev de din unge dronning
lat mei mæ æra gaa.
7. Aa høyr du liten Karin
aa vill du blive min
min rødaste gullkrona
den vil eg gjeva deg.
8. Din rødaste gullkrona
eg passar ikkji paa
gjev den din unge dronning
lat mei mæ æra gaa.
9. Aa høyr du liten Karin
aa vill du blive min
mit halve kongjerikji
de vil eg gjeva deg.
10. Dit halve kongjerikji
eg passar ikkji paa
gjev de din unge dronning
lat mei mæ æra gaa.
11. Aa høyr du liten Karin
aa vill du ei blive min
so sko eg lata sekkje deg
i spiketunna enn.
12. Aa vill du lata sekkje meg
i spiketunna enn
guds englar smaa dei ser at eg
uskjyldig æ derti.
13. De sette liten Karin
i spiketunna enn
aa kongjens sveinar
rulla den ikreng.
14. So kom de ifraa himmelen
tvo kvite duvur ned
dei tok liten Karin
aa strakst so bleiv de tre.
Ekstra opplysninger