[BIN: 1036]

Lita Kari

Oppskrift udatert av Ludvig M. Lindeman etter Öli Evensdatter Vangsgare, Seljord, Telemark .

1. Velan du Lislan Kari
aa vil du væra mi
sju Skjiber udi Floden gaar
vil jeg foræra deg.
2. Sju Skiber udi Floden gaar
passar jeg inkje paa
gjev dei di unge Dronning
lad mig med Æren gaae.
Ekstra opplysninger