[BIN: 1020]

St.Jacob

Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Gunnhild Sundsli, Fyresdal, Telemark .

1. Eg kann ikkje tru deg sante Jakups or
uttast du kann finne atte den sønnen kom burt på havi ifjor.
2. Sante Jakup han uti bokjæ såg,
dei krøktest dei beinæ på botnen låg.
-Vi finnast undertiden -

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S.Bugge VI, s. 91 Med overskrift Sante Jacob

Under står (et vers foran mangler). Reinskrift NFS S.Bugge IX,5