[BIN: 0900]

Draugen

Oppskrift 1918 av Rikard Berge etter Kari Haraldsdtr. Sjaaheim, Mo i Telemark .

1. Liti Kjersti aa [herr Peder] dei sat ivi bor
dei tala so mangt eit sørgjefullt or.
2. [Du ser ikkje henas] gule haar,
[men du] ser ette hennes goe raa.
3. Der laag ette meg tri dønur so blaa
men mine smaabørn maa liggje paa straa.
4. Der laag ette meg syv voksljus
aa [mine smaabørn] maa liggj' i myrkt hus.
5. Der [laag ette meg] mat
[aa mine smaabørn maa lie] honger aa hat.
6. Den ene gret taarer, den anen gret blo
den trée gret si moer utav sortande jor.
7. Kjære smaabørn hótt vi' de meg no
kvi maa eg kje sóva i fre aa i ro.
8. Liti Kjersti falt fe sin herre ne
9. Ho reiste seg mæ hast
só jori den romla aa gravmuren brast.
10. Liti Kjersti ho inn gjenom dynni steig
sjukmori upp imot hena reis.
11. Aa vi' du no vera ein stifmoder go
i himmelen der skó eg byggje ditt bo.
12. Vi' [du no vera ein stifmoder] slem
i helvede kjem ti bli redde di seng.
13. No hev eg kje stondir ti tala lenge mæ deg,
fe himmelens klókkur dei ringjer ette meg.
Ekstra opplysninger