[BIN: 0880]

Draugen

Oppskrift udatertmed ukjent hand i Moltke Moe's samling ukjent sanger, Mo, Telemark .

1. Den fromme fru Signe på soteseng låg
å espen han sørger for hende så suare
giv snart en lykkelig vennendes favn
så lindrar din sorg, så forglæmmer du den harm.
Nei gjerne min ven du må krænkke det så
når hun gjør den lykke og le?kar dei små.
2. Signelil hun døde blev jord og forglæmet
han negtar da Gulborg den rige
blev rømt for sin sjønhed og snilhedt og sjønhed
i sang og i harpelig fan han sin likje
så svarmar dei stedse i sus og dus
de tænker så lite på børn og på hus.
Ekstra opplysninger