[BIN: 0874]

Den vonde stjukmori

Oppskrift -udatert- av Rikard Berge, ukjent sanger, Kviteseid, Telemark .

1. Den eine ho vógga, den andre ho tvo,
den træe vógga ó mæ si´n fot.
2. . . . . . .
"Hótt kann de hav' seg du æ só snill'e mæ bónni smaa?"
3. "D'æ kje onder eg æ snill'e mæ bónni smaa,
eg tala mæ deires moer i gjaar".
4. "Só klær du di'ne i silkjen grøn',
só klær du mi'ne i valmaal skjøn".

Ekstra opplysninger

Oppskrifta er som tekst C b innarbeidd i ein restitusjon R. Berge let prenta i "Norske folkevisur" 1911, s. 40-43 (med opplysningar s. 94-100). -Opplysning om kvedar vantar.