[BIN: 0871]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1915med ukjent handukjent sanger, Seljord eller Grungedal, Telemark .

1. En søndags morgen da klokken gjekk til 3
da gjekk der 3 børn paa kjøregaren gret.
2. Den eine gret taare, den andre gret blo
den trea gret sin moer utav sortane jor.
3. Agnette frem for sin herre at staa
aa maa jeg nu følge mine børn saa smaa.
4. Aa ja saamæn so maa du naa saa
men naar klokka ringer fem skal du være her igjen.
5. - - - - - - kallar paa meg
hott for maa eg ikkje ligge i graven for deg.
6. Aa kjære min moder du følger os hjem
vi haver nu faatt en stedmoder so slem.
7. Agnette inn av døren trin
aa alle smaa børnene fulgte ikring.
8. Mine børn de klager du er dem saa slem
i helvete skal jeg berede dig en seng.
9. Mine børn de lide stor hunger aa nød
eg levde efter mig baate øl og brød.
10. Mine børn de ligger paa stikkur aa straa
jeg levde efter mig de dynene blaa.
11. Min børn de sidde i mørke hus
jeg levde efter mig de lange vokslys.
12. Aa vil du naa være en stedmoder saa god
i himmelen skal jeg berede dig en stol.
13. Nu har jeg ikke tider at tale med dig mer
naar ringer de himmelske klokker efter mig.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. TFM R. Berge CCLXIX (269), 7-8. (NFS, kopi). - Som overskrift staar: Agnetta. Merkn. Uvisst om det er R. Berges skrift. I strofe 1 før og etter 1.2 staar ]:; 7,1: fremst staar: "(Og)".