[BIN: 0866]

Den vonde stjukmori

Oppskrift udatert av Rikard Berge, ukjent sanger, Eidsborg, Lårdal, Telemark .

1. Stolt Salve ho dødde i herr Peders gaar
dei toll Guds englar dei sjunge no saa
-So hæderlig va' den skjønn jaamfru -
2. So la dei hena paa likanbaar
dei toll Guds englar dei sjunge no saa.
3. So sette dei henar i gravi ne
aa dei toll Guds englar dei sjunge derved.
4. Det va' no so silde om en torsdagskvell
dei tri smaa bonni gjeng'e paa moderens grav.
5. Den eine gret taarir, den andre gret blo
den tre'e gret si moer upp av sortan jor.
6. Aa kjære mine børn, kvi græder de saa
x 'fe maa eg kje hava ro i mi mørke vraa.
7. De rivna i jor aa i graamannstein
den døe upp av jori steig.
8. Me græder for de me har mistet koss moder so god
aa faaet att ei fortrædelig mor.
9. Stolt Salve gjeng seg inn for Herren at staa
aa maa eg fygje mæ mine tri smaa.
10. Ja gjerne maa du følgje dine tri smaa
naar du kjem att naar ha'en galer tre.
11. Der stend'e no folk aa ondras derpaa
at stolt Salve ho fygjer dei børnene smaa.
12. Aa vegjen den va' no ei mil veg lang
den døe ho fygjer no børnene fram.
13. Stolt Salve ho kjem seg no gangan's ti gaar
fru Mettelill ute fe henar staar.
14. Aa høyre du fru Mettelill, eg helsar deg saa
kvi æ du so vond'e mæ mine tri smaa.
15. No gjev'e du dine baade øl aa mjø
men lat no mine faa mjaakkji søt.
16. No klær du dine i gult aa grønt
men lat no min faa valmaale graatt.
17. Aa vi' du no vera stifmoder so god
i himmerikje der skal du bygge aa bo.
18. Men vi' du no vera stifmoder so vred
i helvede skal jeg vise dig sted.
19. No li de snart ti at Ha'en galer tre
den dø' 'o maa snart vige afsted.
20. Den eine ho kjembde, den andre ho tvo
den tre'e ho vogga mæ sin fot.
21. Den eine ho kjembde, den andre ho tvo
den tre'e sette gullkrona paa.
22. Ja fare no væl mine børnene smaa
Gud fader i himlen bevar eder naa.
23. Ja fara no væl mine børnene kjær
Gud fader i himlen bevar eder væl.

Ekstra opplysninger

Denne oppskrifta er som hovudtekst (A) innarbeidd i ein restitusjon som R. Berge let prenta i "Norske folkevisur" 1911, s. 40-43 (med opplysningar s. 94-100). Kvedar er ikkje nemnt. Sjaa: R. Berge CCVIII, s. 22ff. Oppskr. etter Eivind Audversætere, maa vera den same som denne. S. L.