[BIN: 0865]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1922 av Rikard Berge etter Svein Knutsson Tveiten, Grungedal i Vinje, Telemark .


"Den vonde sjukmori".

1. Eg let ette meg dei dønune blaa
men bonni mi sko liggje paa halm aa straa.
2. Den eine gret taarir den andre gret blo
den tree si moder oto sortan jor.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge CCXCII (292), s. 85-86. (NFS, kopi). Etter andre strofe står: "Odd Nidgard Eddand kvad etter far sin med etteslengen: fyri follo / d'æ tongt trøa dansen onde mollo".